ČTVRTEK 20. 06. 2024
Menu

Svazek obcí

 


SVAZEK OBCÍ VRANOVSKA


Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska je pracovní skupinou místních samospráv. Jeho cílem je zachování a obnova vlastního obrazu obcí a specifického rázu venkovské zástavby, jejich sepětí s krajinou, přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině, dále obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí.
Obce spolupracují při naplňování programů rozvoje regionu, koordinují postup obcí při řešení společenských problémů a zájmů, zejména při dopravní obslužnosti, zajištění zdravotnických služeb, školství, problémů ekologie a technické infrastruktury. Společný postup by měl vést k vyšší efektivnosti a spolupráci při realizaci programů obnovy a rozvoje jednotlivých obcí a regionu.
Jedním z hlavních cílů je využití přirozeného potenciálu obcí v okolí Vranovské přehrady a to především v rozvoji turistického a cestovního ruchu, neboť zde má Vranovsko co ukázat.

Vratěnín, červen 1999

Funkcionáři

Předseda:
Ing. Lubomír VEDRA
Starosta městyse Vranov nad Dyjí
Místopředseda:
Martin KINCL
Starosta obce Vratěnín

 

Dokumenty svazku obcí Vranovska

Mikroregion Vranovsko © 2014 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska