STŘEDA 23. 10. 2019
Menu

Rekonstrukce koruny hráze

Práce na rekonstrukci koruny hráze budou zahájeny začátkem října tohoto roku. Povodí Moravy, s.p. uzavřelo smlouvu se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., přičemž dotaci na tuto akci obdrželo  v srpnu, cena stavby je 58,4 mil. Kč. Ukončení této stavby se předpokládá před letní sezónou 2019. Po celou dobu stavby bude koruna hráze uzavřena pro veřejnost. V současné době se pro návštěvníky buduje provizorní náhradní přístaviště v lokalitě Skalka na levém břehu u hráze.

Povodí Moravy, s.p. vybralo jako zhotovitele stavby firmu Jamis-Syrový, s.r.o. Občany Vranova, podnikatele, ale i návštěvníky Vranovska zajímá, odkdy a v jakých měsících bude převoz fungovat, jaká bude četnost jízd, kdo bude přepravce a kolik bude převoz stát. V tuto chvíli nejsem schopen já, ani Povodí Moravy, s.p. na tyto otázky odpovědět. V nejbližší době proběhnou jednání, kdo bude převoz organizovat a zajišťovat, zda městys, nebo Povodí Moravy, a.s. Oprava hráze bude tedy trvat více jak 2,5 roku. Osobně se mně délka opravy nelíbí, dle svých možností jsem na to upozorňoval, protože když si uvědomíme, že celá hráz se v třicátých letech stavěla zhruba tři roky a oprava jenom koruny hráze bude trvat skoro stejnou dobu, je to v jakémsi nepoměru. Zároveň chci touto cestou upozornit všechny, především návštěvníky, co týče dvou nadcházejících letních sezón, že přehrada se nebude upouštět, oprava hráze by neměla nějak významně ovlivnit a omezit rekreaci na Vranovské přehradě. Povodí Moravy, s.p., po dohodě, udělá maximum pro to, aby oprava hráze měla co nejmenší negativní vliv na rekreaci ve Vranově, neobtěžovala trvale bydlící a ubytované hosty v penzionech a bude dbát na bezpečnost při odvážení a navážení materiálu související s uvedenou stavbou.

                                                                                Ing. Lubomír Vedra, starosta městyse

 

Přečtěte si další články z našeho blogu.

Mikroregion Vranovsko © 2014 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska